Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 27

Konferencja naukowa „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych. Doświadczenia państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej”

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Poznaniu zapraszają na konferencję naukową pt. „Partycypacja obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych.Doświadczenia państw Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej”, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja stworzy sposobność do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat dotychczasowych uwarunkowań, doświadczeń i wyzwań związanych z udziałem obywateli w procesach podejmowania decyzji politycznych w państwach Europy Zachodniej oraz Środkowo-Wschodniej.


Szczegółowych informacji udziela
dr hab. Magdalena Musiał-Karg
Sekretarz konferencji
magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Program