Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 29

W czwartek, 5 czerwca 2014 roku o godz. 11:00 w dużej auli Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium.

Po raz czternasty w historii tej prestiżowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

Pożegnamy studentów - absolwentów prawa, politologii, gospodarki przestrzennej, filologii polskiej jako obcej, kulturoznawstwa (studia II stopnia o specjalności komunikacja międzykulturowa) oraz po raz pierwszy absolwentów filologii germańskiej.

Łącznie mury uczelni opuszcza w tym roku 151 studentów. W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

Podczas uroczystości zostaną wręcz one nagrody za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom oraz statuetki Ambasadora Collegium Polonicum w podziękowaniu aktywnym studentom za działania wspierające promocję Collegium Polonicum.