Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 32

Od 5 do 7 lipca 2014 w ramach projektu „Społeczność pogranicza? Problemy identyfikacji z regionem polskich i niemieckich mieszkańców Nadodrza po 1945 roku” realizowanego w Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja. Będzie ona okazją do dyskusji i planowania wspólnego projektu badawczego. Do udziału zostali zaproszeni nie tylko partnerzy projektu, ale również eksperci z Polski i Niemiec z zakresu kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii. Również młodzi naukowcy będą mieć możliwość prezentacji swoich projektów i ich dyskusji.

Centralne pytanie projektu dotyczy identyfikacji z polsko-niemieckim pograniczem. Jej zbadanie z perspektywy kulturoznawczej, historycznej oraz socjologicznej ma umożliwić stworzenie modelu powstawania nowego społeczeństwa. Po 1945 roku na skutek przymusowych migracji po obu stronach Odry doszło do radykalnej zmiany społeczeństwa. Powstałe wówczas społeczności tworzyły nowe polityczno-prawne, społeczne i kulturowe porządki, które oddzielone były od siebie częściowo nieprzepuszczalną granicą. Granica w przestrzeni nie przeszkodziła jednakże ludziom w wypracowaniu strategii jej obejścia przy pomocy kontaktów społecznych i wymiany kulturalnej. Kontakty ponadgraniczne wpływały na identyfikację mieszkańców regionu po obu stronach Odry. Centralnym pytaniem jest zatem pytanie o to, na ile prowadziły one do powstania wspólnoty pogranicza? W tym kontekście zostaną postawione pytania o wspólną pamięć oraz zgodę na wspólne zamieszkiwanie.

Konferencja odbywa się w języku niemieckim, z tłumaczeniem symultanicznym na język polski.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.