Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 38

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach oraz Katedra Prawa Karnego, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii prof. dra dra Uwe Schefflera Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą zapraszają na otwarcie wystawy „Sztuka a prawo karne“. Wernisaż odbędzie się w dniu 13 października 2014 r. o godz. 16.30 we foyer Collegium Polonicum.

 

Wystawa prezentuje ciekawe aspekty zetknięcia się sztuki z prawem karnym na przykładzie dwudziestu zilustrowanych i omówionych kazusów. Spotkanie obu dziedzin pociąga za sobą szereg pytań prawnych, jak na przykład: Czy osoba biegająca nago na stadionie może odwoływać się do wolności sztuki?  Czy nałożenie burki na pomnik kopenhaskiej Małej Syrenki stanowi uszkodzenie rzeczy? Czy dozwolony jest ubój zwierząt w ramach akcji artystycznej?

 

Zbiór tych zagadnień jest przedmiotem wieloletnich badań katedry prof. dra dra Uwe Schefflera na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz od ponad dziesięciu lat stanowi temat jego wykładu na kierunku studiów drugiego stopnia „Ochrona Europejskich Dóbr Kultury” w Collegium Polonicum w Słubicach.

 

Cieszymy się na Państwa przybycie!

Wystawę można oglądać do 31 grudnia 2014 r.

Plakat