Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 39

logo_uczpj ©cp

UAM Collegium Polonicum znalazło się w gronie w gronie dziewięciu laureatów konkursu „Uczelnia Przyjazna Rodzicom”!

Kapituła Konkursowa Konkursu Dobrych Praktyk „Uczelnia Przyjazna Rodzicom” postanowiła przyznać UAM Collegium Polonicum w Słubicach tytuł Uczelni Przyjaznej Rodzicom, za tworzenie przestrzeni przyjaznej dla rodziców studiujących i pracujących naukowo oraz wdrażanie rozwiązań, które sprzyjają godzeniu życia rodzinnego z nauką i pracą.

Laureaci konkursu, którym przyznano tytuł Uczelni Przyjaznej Rodzicom otrzymają certyfikaty i naklejki „Uczelnia Przyjazna Rodzicom- edycja 2014″. 

Uczelnie wyróżnione za udział w konkursie otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Opis dobrych praktyk laureatów i wyróżnionych w  konkursie zostanie zamieszczony w materiale informacyjno-promocyjnym – „Podręczniku dobrych praktyk Uczelnia Przyjazna Rodzicom”, który zostanie wydany w formie e-book i będzie powszechnie dostępny w internecie.

Laureaci konkursu otrzymają certyfikaty i naklejki „Uczelnia Przyjazna Rodzicom- edycja 2014″ (zostaną one przesłane do Państwa pocztą wraz z oficjalnym pismem do władz uczelni oraz w wersji elektronicznej).   Opis dobrych praktyk Państwa Uczelni zostanie zamieszczony w materiale

Wyniki konkursu i informacje o projekcie są dostępne na www.plineu.org/uczelnia

Collegium Polonicum w Słubicach kilka lat temu przyłączyło się do inicjatywy Uniwersytetu Europejskiego Viadrina „Familiengerechte hochschule” („Uczelnia wyższa przyjazna rodzinie”) i we współpracy z Viadriną oraz korzystając z jej doświadczeń podjęło szereg działań polegających na zwiększeniu atrakcyjności uczelni wśród rodzin i uczynienia Collegium Polonicum przyjaznym rodzinie.

 I tak w biurach spraw studenckich powstały kąciki dla dzieci: stolik i krzesełka z zabawkami, przy którym pociecha studenta czy studentki może się pobawić, a student wyjaśnić swoje sprawy. W toaletach – zarówno w damskich jak i męskich – znalazły się przewijaki, a w stołówce Collegium Polonicum jest kącik zabaw dla dzieci. W budynku Collegium Polonicum znajduje się również sala wyposażona w stanowisko do pracy, w której rodziny w sytuacji kryzysowej mogą zająć się dzieckiem lub zostawić je odpłatnie pod profesjonalną opieką.

Poprzez te działania Collegium Polonicum chce wzmocnić swoją atrakcyjność dla studentów i wykładowców oraz pozostałych pracowników i pragnie wesprzeć studentów mających własną rodzinę, aby umożliwić im ukończenie studiów i zapobiec przerwaniu studiów z powodu ich sytuacji rodzinnej. Natomiast pracownikom zaoferować warunki pracy, nauczania i badań biorąc pod uwagę ich osobistą sytuacją rodzinną.