Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 43

XVII Inauguracja Roku Akademickiego
2014/2015 w Collegium Polonicum

W poniedziałek, 13 października 2014 w dużej auli Collegium Polonicum o godz. 15:00 po raz siedemnasty zostanie zainaugurowany rok akademicki. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i mową powitalną pani Wiceprezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. Cornelii Müller. Wykład inauguracyjny pt. „Reforma systemu kar w polskim prawie karnym” wygłosi prof. zw. dr hab. dr h.c. Andrzej J. Szwarc, dyrektor Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego.

W trakcie uroczystości przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostaną uroczyście immatrykulowanie oraz zostaną im wręczone pamiątkowe listy immatrykulacyjne.

Z nowym rokiem akademickim powitamy w murach Collegium Polonicum studentów dwóch nowych kierunków studiów II stopnia w języku angielskim prowadzonych wspólnie z Uniwersytetem Europejskim Viadrina: Stosunki Międzynarodowe oraz Filologia angielska i komunikacja międzykulturowa w Europie.

W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ora zaproszeni goście.

W Collegium Polonicum studiuje obecnie około 1000 studentów, w tym ponad 25% z nich to obcokrajowcy, którzy pochodzą z  Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Iraku, Chin, Francji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Wietnamu i Pakistanu.

Bezpośrednio po uroczystości o godz. 16:30 w foyer przed dużą aulą odbędzie się otwarcie wystawy „Sztuka a prawo karne“.  Wystawa prezentuje ciekawe aspekty zetknięcia się sztuki z prawem karnym na przykładzie dwudziestu zilustrowanych i omówionych kazusów.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!