Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 46

Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum w Słubicach zaprasza na konferencję naukową „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza”, która odbędzie się w dniach 26-27.11.2014 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja odbywa się w ramach realizowanego w Instytucie pod kierunkiem dr Marty Bąkiewicz projektu naukowo-badawczego „Kulturowo-historyczny krajobraz Środkowego Nadodrza”, finansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na Rzecz Nauki, i ma na celu zaprezentowanie wyników badań regionu Środkowego Nadodrza z perspektywy literackiej, topograficznej oraz kulturowo-historycznej. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego wśród referentów i ekspertów mamy zaszczyt gościć polskich i niemieckich specjalistów różnych dyscyplin (kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, historii sztuki, fenomenologii przestrzeni, teologii), którzy z wielu perspektyw odniosą się do kulturowo-historycznej problematyki regionu.

Proponując szeroką perspektywę badawczą, interesują nas w szczególności następujące zagadnienia:

  1. tradycje kulturowe polsko-niemieckiego pogranicza,
  2. wielokulturowość regionu i transfer kulturowy,
  3. polsko-niemieckie dziedzictwo kulturowe regionu,
  4. strategie przedstawiania/kreowania regionu w wybranych tekstach kultury (film, literatura, fotografia)
  5. ślady niemieckiej przeszłości w przestrzeni kulturowej
  6. zagadnienia kulturowej kontynuacji, względnie recepcji dziedzictwa kulturowego

Konferencja odbywa się w języku polskim i niemieckim, przy udziale tłumaczy symultanicznych.

Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i merytorycznej dyskusji.

Zgłoszenia udziału w konferencji prosimy nadsyłać na adres

projekt-oderraum@europa-uni.de

do dnia 14. listopada 2014 r.

Liczba osób uczestniczących w konferencji jest ograniczona, decyduje kolejność wpłynięcia formularza zgłoszeniowego.

Plakat [jpg]