Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 49

Targi Edukacji i Pracy w Słubicach
Edukacja-Praca-Kariera

W dniu 23 października 2014r. w godz. 10:00-14:00 odbędą się w Collegium Polonicum  w Słubicach Targi  Edukacji i Pracy.

Organizatorami targów są: Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze/Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach, Starostwo Powiatowe w Słubicach i Collegium Polonicum w Słubicach. Przewodnim hasłem towarzyszącym całemu przedsięwzięciu jest EDUKACJA – PRACA – KARIERA.

Targi są kontynuacją ubiegłorocznej imprezy, która cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży z naszego regionu. W br. będziemy mieli przyjemność gościć ok. 40 wystawców z Polski  i z Niemiec.

Charakterystyczna dla Targów Edukacji będzie prezentacja instytucji oświatowych, edukacyjnych, szkoleniowych, szkół ponad gimnazjalnych i wyższych uczelni oraz jednostek OHP, w tym MCK. Tematyka dotyczyć będzie m.in. ofert kierunków kształcenia, zawodów poszukiwanych na współczesnym rynku pracy, różnorodnych szkoleń i przekwalifikowań zawodowych. Będzie można dowiedzieć się również o możliwości edukacji w Niemczech.

Targi Pracy mają na celu przede wszystkim  prezentację stoisk pracodawców oraz ich ofert pracy. Dla osób bezrobotnych i poszukujących pracy to okazja do bezpośredniego kontaktu z pracodawcą lub z osobą reprezentującą daną firmę. Ponadto na Targach wystawią się instytucje rynku pracy, m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach oraz jednostki organizacyjne OHP

To jednak nie wszystkie atrakcje. Przygotowane zostały również warsztaty tematyczne (z tematyki nauk przyrodniczych, języków, historii, wiedzy o społeczeństwie i j. polskiego), a także z zakresu przygotowania młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.

Uroczysta Inauguracja przewidziana jest na godzinę 10.00.

Serdecznie wszystkich zapraszamy.