Banner Collegium Polonicum

2015

Informacja prasowa nr 41: Od źródła do ujścia – wokół książki Uwe Rady „Odra. Życiorys pewnej rzeki” - spotkanie autorskie

Informacja prasowa nr 40: Spotkanie z Przyrodą "Przyroda w polskiej tradycji"

Informacja prasowa nr 39: XVIII Koncert Noworoczny w Collegium Polonicum w Słubicach

Informacja prasowa nr 38: Konferencja ,,Doświadczenia migracji w zjednoczonej Europie Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”.

Informacja prasowa nr 37: Wernisaż wystawy makiet osady biskupińskiej

Informacja prasowa nr 36: Targi Edukacja-Praca-Kariera

Informacja prasowa nr 35: Konferencja "Katolicyzm w Polsce i w Niemczech od Soboru Watykańskiego II. Bilans i perspektywy"

Informacja prasowa nr 34: Konferencja Nowa Amerika - W Krainie migrantów                   

Informacja prasowa nr 33: Spotkanie z Przyrodą "Ptasie kreacje"

Informacja prasowan nr 32: Spotkanie autorskie z cyklu "Rozmowy na/o granicy" z Grażyną Plebanek

Informacja prasowa nr 31: Koncert z okazji 25-lecia chóru Adoramus

Informacja prasowa nr 30: Konferencja "Współczesność pogranicza polsko-niemieckiego. Teoria i praktyka - przestrzeń wymiany".

Informacja prasowa nr 29: Festiwal Nowej Sztuli lAbiRynT

Informcja prasowa nr 28: Od transformacji do integracji – rola kobiet i ich udział w życiu publicznym w państwach Grupy Wyszehradzkiej

Informacja prasowa nr. 27: Polski Dzień Informacyjny na Uniwersytecie Europejskim Viadrina

Informacja prasowa nr 26: Otwarcie wystawy „Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa”

Informacja prasowa nr 25: Spotkanie z Przyroda: „Nasiona i owoce – podróże roślin w czasie i przestrzeni”

Informacja prasowa nr 24: Konferencja naukowa „Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych”

Informacja prasowa nr 23: XVIII Inauguracja Roku Akademickiego 2015/2016 w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 22: Wystawa IPN "Milcząc, wołają"

Informacja prasowa nr 21: Spotkanie z przyrodą: Nie taki wilk straszny...

Informacja prasowa nr 20: Spotkanie autorskie z Agnieszką Kowaluk

Informacja prasowa nr 19: Międzynarodowy Festiwal Sztuki MOST | DIE BRÜCKE

Informacja prasowa nr 18: Absolutorium 2015

Informacja prasowa nr 17: Konferencja naukowa "Przekład i pogranicza II. Wielojęzyczność w literaturze i kulturze".

Informacja prasowa nr 16: Koncert Ensemble New Babylon "Anamorphosis"

Informacja prasowa nr 15: EURONALIA 2015

Informacja prasowa nr 14: Spotkanie autorskie z Krzysztofem Niewrzędą

Informacja prasowa nr 13: Wystawa „Pierwszy, drugi, trzeci świat? Europa dla jednego świata!“

Informacja prasowa nr 12: 1945 jako nowy początek? Rozmowa między generacjami

Informacja prasowa nr 11: Spotkanie autorskie z Olgą Tokarczuk

Informacja prasowa nr 10: X Ogólnopolskie Dniach Praktyk Prawniczych

Informacja prasowa nr 9: XXIII Ogólnopolska Konferencja Uniwersyteckich Poradni Prawa

Informacja prasowa nr 8: Spotkanie z Przyrodą: „Strach ma…wiele par oczu…”

Informacja prasowa nr 7: Wystawa fotograficzna Jana Twardaka "Świat kryształów"

Informacja prasowa nr 6: Konferencja "Współpraca Polsko-Niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa"

Informacja prasowa nr 5: Unijna komisarz ds. polityki regionalnej z wizytą w Słubicach, Frankfurcie nad Odrą oraz na Viadrinie i w Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 4: Spotkanie z Przyrodą: Najeżony zwierz - co o nim wiesz?

Informacja prasowa nr 3: Konferencja „Dydaktyka uniwersytecka w obliczu internacjonalizacji studiów germanistycznych i międzykulturowych”

Informacja prasowa nr 2: Spotkanie z Przyrodą "Ptasie zaloty"

Informacja prasowa nr 1: XV międzynarodowa konferencja naukowa "Europa XXI wieku"