Banner Collegium Polonicum

Informacja prasowa nr 1

XV międzynarodowa konferencja naukowa "Europa XXI wieku"

W dniach 5-6 lutego 2015 r. w Słubicach odbędzie się XV międzynarodowa konferencja naukowa „Europa XXI wieku”. Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani integracją europejską.

Podczas konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa – Europy, Unii Europejskiej i poszczególnych państw, w tym Polski – w różnych jego wymiarach. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie ocen, wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do bezpiecznego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan europejskiego bezpieczeństwa.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski i rosyjski. W programie przewidziano panele w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

W załączeniu znajdą Państwo program konferencji.

Szczegółowe informacje:
Dr hab. Magdalena Musiał-Karg, magdalena.musial-karg@amu.edu.pl