Banner Collegium Polonicum

Konferencja „Dydaktyka uniwersytecka w obliczu internacjonalizacji studiów germanistycznych i międzykulturowych”

Konferencja „Dydaktyka uniwersytecka w obliczu internacjonalizacji studiów germanistycznych i międzykulturowych”

Collegium Polonicum w Słubicach, 18-20 lutego 2015 r.

Katedra Polsko-Niemieckich Związków Kulturowych i Literackich oraz Gender Studies Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą organizuje we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu międzynarodową konferencję pod tytułem „Dydaktyka uniwersytecka w obliczu internacjonalizacji studiów germanistycznych i międzykulturowych”. Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach w dniach 18-20 lutego br..

Przedmiotem rozważań jest dydaktyka uniwersytecka na międzykulturowych, kierunkach studiów, zwłaszcza germanistycznych, w jej praktycznym i badawczym aspekcie - w obliczu internacjonalizacji uczelni. W programie konferencji pojawią się przykłady stosowanych już pomysłów, wiele uwagi poświęcimy także badaniom naukowym dotyczącym metod i dydaktyki na poziomie akademickim w grupach wielokulturowych. 

Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką konferencji, chcące podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem – z długim lub krótkim stażem, a także osoby studiujące!

Konferencja w języku niemieckim.