Banner Collegium Polonicum

Konferencja "Współpraca Polsko-Niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa"

Międzynarodowa konferencja stowarzyszenia Societas Humboldtiana Polonorum we współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Societas Humboldtiana Polonorum organizuje w dniach 9-10 kwietnia 2015 r. – przy współpracy z Uniwersytetem Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – międzynarodową konferencję naukową: „Współpraca polsko-niemiecka w służbie nauki i społeczeństwa“. 

Celem konferencji jest analiza i ocena polsko-niemieckiej współpracy naukowej, wymiana doświadczeń, identyfikacja kluczowych problemów i zagrożeń, zdefiniowanie nowych wyzwań oraz celów w wymiarze zarówno międzypaństwowym, jak i regionalnym. Spotkanie ma pomóc w opracowaniu spójnej polityki naukowej między Polską a Niemcami, w szczególności przyczynić się do wypracowania skutecznych rozwiązań, poprawić efektywność dotychczasowych działań oraz wskazać nowe możliwości współpracy. Debata będzie prowadzona w ramach czterech paneli tematycznych: (1) Partnerstwo Odry w zakresie nauki i badań, (2) Wspieranie polsko-niemieckiej współpracy naukowej – nowe wyzwania, (3) Polsko-niemiecka współpraca uniwersytecka – na rozdrożu misji i codzienności?, (4) Transgraniczna polityka edukacyjna w służbie społeczeństwa.

Jako prelegenci oraz eksperci w konferencji udział wezmą przedstawiciele nauki, polityki oraz gospodarki z Polski i Niemiec. Wśród nich będę między innymi rektorzy uczelni wyższych, politycy reprezentujący władze centralne i samorządowe, przedstawiciele fundacji, instytucji i stowarzyszeń naukowych, a także innych organizacji wspierających badania naukowe.

Rejestracja pod adresem zip@europa-uni.de