Banner Collegium Polonicum

Wystawa „Pierwszy, drugi, trzeci świat? Europa dla jednego świata!“

Już po raz piąty Biura Informacji Europejskiej w Brandenburgu nad Hawelą, Poczdamie i Frankfurcie nad Odrą zorganizowały konkurs malarski dla dzieci i młodzieży z Landu Brandenburgia. Mottem tegorocznej edycji zostało hasło: „Pierwszy, drugi, trzeci świat? Europa dla jednego świata!“.

Spośród 234 nadesłanych prac w listopadzie 2014 jury, w skład którego wchodzili m.in. europarlamentarzyści z Brandenburgii, plastycy, a także przedstawiciele organizatorów, wybrało najlepsze prace w ramach każdej kategorii wiekowej. Szczególne wyróżnili się tutaj uczniowie z Brandenburga nad Hawelą, Kleinmachnow, Ortrand i Poczdamu.

Po wystawie najlepszych prac w jednej z poczdamskich instytucji kultury – Treffpunkt Freizeit, która odbyła się między 4 a 19 marca br., prace konkursowe zostaną zaprezentowane mieszkańcom Słubic i Frankfurtu nad Odrą.

Otwarcie wystawy odbędzie sie 8. maja br. o godzinie 11.30 w Collegium Polonicum (ul. Kościuszki 1, 69-100 Slubice) w ramach tzw. tygodnia europejskiego.  Podczas wystawy będzie można obejrzeć nie tylko najlepsze prace konkursowe, ale także prace reprezentujące region Frankfurtu nad Odrą. Wystawę w Collegium Polonicum będzie można oglądać do 22 maja.

Uroczystego otwarcia wystawy dokona p. Agnieszka Brończyk, zastępca dyrektora Collegium Polonicum wraz z przedstawicielem Biura Informacji Europejskiej we Frankfurcie na Odrą. Otwarcie uświetni występ dzieci z przedszkola Eurokita we Frankfurcie nad Odrą, które zaprezentują tradycyjny polski taniec ludowy – Krakowiak.

Zapraszam Państwa bardzo serdecznie na otwarcie wystawy w Collegium Polonicum w Słubicach!