Banner Collegium Polonicum

Absolutorium 2015

www ©CP
W czwartek, 18 czerwca 2015 roku o godz. 11:00 w dużej auli Collegium Polonicum odbędzie się uroczyste absolutorium.

Po raz piętnasty w historii tej unikatowej placówki dydaktycznej studenci kończący studia wezmą udział w uroczystości absolutoryjnej.

Pożegnamy studentów - absolwentów prawa, politologii, filologii germańskiej, filologii polskiej jako obcej oraz kulturoznawstwa (studia II stopnia o specjalności komunikacja międzykulturowa).

W uroczystości absolutorium wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zaproszeni goście oraz rodzice studentów.

Podczas uroczystości zostaną wręcz one nagrody za wyniki w nauce wyróżniającym się studentom oraz statuetki Ambasadora Collegium Polonicum w podziękowaniu aktywnym studentom za działania wspierające promocję Collegium Polonicum.