Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2015/16

W środę, 14 października br. w dużej auli Collegium Polonicum o godz. 12:00 po raz 18 zostanie zainaugurowany rok akademicki. Inauguracja rozpocznie się przemówieniem Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka i mową powitalną pana Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina prof. Alexandra Wölla. Wykład inauguracyjny pt. „Język w przestrzeni publicznej” wygłosi prof. dr hab. Waldemar Pfeiffer.

W trakcie uroczystości przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów zostaną uroczyście immatrykulowanie oraz zostaną im wręczone pamiątkowe listy immatrykulacyjne.

W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą ora zaproszeni goście.

Collegium Polonicum spośród innych uczelni wyróżnia bardzo duże umiędzynarodowienie – około 30% studentów to obcokrajowcy, którzy pochodzą z  Ukrainy, Niemiec, Rosji, Białorusi, Kazachstanu, Iraku, Bułgarii, Chin, Francji, Hiszpanii, Litwy, Słowacji, Wietnamu i Pakistanu.

Obecnie trwają wspólne intensywne prace władz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą nad przekształceniem Collegium Polonicum w międzynarodowy polsko-niemiecki wydział „International Faculty of European and Regional Studies” (Międzynarodowy Wydział Studiów Europejskich i Regionalnych), co otworzy nowe perspektywy dla uczelni. Planuje się, że w ramach powstania nowego wydziału utworzone zostaną nowe wspólne kierunki studiów, zostanie zintensyfikowana aktywność badawcza oraz międzynarodowa wymiana naukowa.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w uroczystości!