Banner Collegium Polonicum

Konferencja naukowa „Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych”

W piątek, 16 października 2015 w małej auli w Collegium Polonicum odbędzie się konferencja naukowa „Współpraca polsko-niemiecka w zakresie pościgów transgranicznych”. Konferencja organizowana jest w ramach obszernego projektu badawczego realizowanego w Katedrze polskiego prawa karnego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą przy wsparciu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Słubicach, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskiego, a także Centrum B/Orders In Motion przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina. 

Mianem „pościg transgraniczny” określa się działania pościgowe podjęte na terytorium jednego państwa i kontynuowane na obszarze państwa sąsiedniego. W aktualnym stanie prawnym pościgi transgraniczne przez polsko-niemiecką granicę mogą prowadzić funkcjonariusze Policji, Służby Celnej, Straży Granicznej oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego za osobą złapaną na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa ekstradycyjnego lub zbiegłą z aresztu tymczasowego lub zakładu karnego. Wykonywanie uprawnienia do pościgu rodzi szereg pytań natury prawnej, w tym konstytucyjnej oraz praktycznej. Celem konferencji jest identyfikacja problemów oraz rozważenie sposobów ich rozwiązania.

Referaty wygłaszane w ramach czterech paneli poświęconych kolejno dotychczasowej praktyce i perspektywom, kwestiom konstytucyjnym, działaniom podejmowanym po zakończeniu pościgu oraz zasadom jego prowadzenia mają umożliwić wieloaspektową analizę podstaw współpracy polskich i niemieckich służb w przedmiotowym zakresie oraz stać się przyczynkiem do dyskusji praktyków i teoretyków prawa.
W konferencji wezmą udział przedstawiciele polskich i niemieckich organów ścigania, szkół policyjnych oraz środowisk naukowych.

Kontakt:

Aleksandra Żurakowska
zurakowska@europa-uni.de