Banner Collegium Polonicum

Konferencja międzynarodowa "Od transformacji do integracji – rola kobiet i ich udział w życiu publicznym w państwach Grupy Wyszehradzkiej"

W dniach 22-23 października 2015 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się organizowana w ramach projektu finansowanego przez International Visegrad Fund (program: Small Grant – Nr projektu: 11520031) międzynarodowa konferencja naukowa „From transformation to integration – women’s role and their participation in public life of the Visegrad / Od transformacji do integracji – rola kobiet i ich udział w życiu publicznym w państwach Grupy Wyszehradzkiej”. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM w partnerstwie z  Univerzita Karlova v Praze, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Žilinská Univerzita v Žiline i Budapesti Corvinus Egyetem.


Koordynatorkami projektu są: prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg oraz dr Elżbieta Lesiewicz.

 Konferencja jest poświęcona badaniom problematyki partycypacji kobiet w przestrzeni publicznej, a także ich roli w kształtowaniu społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji. Motywacją do zajęcia się tą problematyką jest tocząca się debata nad miejscem kobiet w przestrzeni publicznej, a także fakt, iż 25 lat od początku procesów transformacji ustrojowej w państwach V4 jest wyjątkową okazją do przeprowadzenia analizy wciąż ważnego problemu społecznego. Wydaje się, iż mimo 25 lat przemian demokratycznych w państwach V4 kobiety nadal mają do pokonania duży dystans dzielący je od mężczyzn, co skłania do naukowej eksploracji tego zagadnienia.

 

Znalezienie odpowiedzi na te kluczowe pytania, wskazanie aktualnych i przyszłych problemów, znalezienie przyczyn i rozwiązań, będzie bardzo cenne w świetle dzisiejszej dyskusji na temat roli kobiet w sferze publicznej.

Szczegółowe informacje:

 

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

magda.musial@interia.pl