Banner Collegium Polonicum

Konferencja "Współczesność pogranicza polsko-niemieckiego. Teoria i praktyka - przestrzeń wymiany".

Projekt finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej tematyce pogranicza polsko-niemieckiego. Celem spotkania jest integracja przedstawicieli środowiska naukowego z organizatorami życia kulturalnego, politycznego i społecznego regionu. Spotkanie reprezentantów świata teorii i praktyki pomyślane jest jako przestrzeń wymiany refleksji i doświadczeń.

Przewidzianych jest pięć bloków tematycznych:

- Praca pamięci, praca historii

- Sąsiedzki turyzm

- Sąsiedzki dialog

- Dyskursy pogranicza

- Pogranicze w sztuce

W każdym z nich o głos zostanie poproszony przedstawiciel środowiska akademickiego oraz jeden praktyk (reprezentant instytucji kulturalnej, stowarzyszenia, polityk, artysta).

PROGRAM 

PLAKAT