Banner Collegium Polonicum

Konferencja "Katolicyzm w Polsce i w Niemczech od Soboru Watykańskiego II. Bilans i perspektywy"

W dniach 3-5 grudnia 2015 odbędzie się w Collegium Polonicum międzynarodowa konferencja zorganizowana z okazji pięćdziesiątej rocznicy wymiany listów biskupów polskich i niemieckich w ramach projektu Katolicyzm w Polsce i w Niemczech po Soborze Watykańskim II. Bilans i perspektywy.

Celem projektu realizowanego przez Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum we współpracy z Instytutem Historii Europejskiej w Moguncji oraz z duszpasterstwem akademickim „Parakletos“ w Słubicach jest naukowa refleksja nad przebytą do tej pory drogą pojednania między Niemcami i Polakami – nad sukcesami, trudnościami oraz perspektywami na przyszłość polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Kościoła. Nie chodzi tu wyłącznie o rekonstrukcję wydarzeń sprzed pięćdziesięciu lat, ale przede wszystkim o umiejscowienie wymiany listów i jej oddziaływania w szerszym kontekście polsko-niemieckiego transferu kulturowego w przestrzeni religijnej. Projekt obejmuje trzy zagadnienia:

1) korespondencję biskupów i jej znaczenie w perspektywie historycznej,

2) niemiecko-polski transfer kulturowy w przestrzeni religijnej,

3) zbliżenie niemiecko-polskie w przestrzeni religijnej w praktyce.

Projekt jest współfinansowany przez Fundację Renovabis, Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej oraz archidiecezję berlińską.

Konferencja odbędzie się w języku polskim i niemieckim. Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne na oba języki.

Wstęp wolny!

Zgłoszenie uczestnictwa do 30.11 na adres mailowy: alechy@amu.edu.pl

 PROGRAM