Banner Collegium Polonicum

Konferencja ,,Doświadczenia migracji w zjednoczonej Europie Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech"

W dniach 9.-11. grudnia 2015 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego ,,Doświadczenia migracji w zjednoczonej Europie. Narracje pisarek i pisarzy polskiego pochodzenia w Niemczech po roku 1989”.

Wraz z przezwyciężeniem podziału Europy na Wschód i Zachód ustąpił również dawny podział literatury wschodnio- i środkowoeuropejskiej na „oficjalną”, drugoobiegową i emigracyjną. Jednak jeszcze przed rokiem 1989 dał się zaobserwować ruch, przesunięcie od narodowej (polskiej) emigracji w stronę transnarodowej migracji, którą dziś charakteryzujemy z użyciem tak nieprecyzyjnych pojęć jak „nomadyzm”, „transmigracja”, „postmigracja”, „e-migracja”, „literatura w ruchu”, „literatura Europy Środkowej”. Jeszcze trudniej odnieść te kategorie do najmłodszych przedstawicieli i przedstawicielek polsko-niemieckiej literatury migracyjnej, której już samo to pojęcie właściwie już nie dotyczy. Chodzi o autorki i autorów urodzonych w latach 70. i 80., jak Magdalena Felixa, Adam Soboczynski, Paulina Schulz, Matthias Nawrat, Sabrina Janesch, Magdalena Jagielka, Alexandra Tobor i in. To ich literatura, związane z nią pytania terminologiczne oraz zagadnienia estetyki i recepcji, są tematem konferencji. Żeby wypracować narzędzia, które pozwolą też wyjść poza bilateralny kontekst badawczy, rozważać będziemy rozmaite ujęcia współczesnej (migracyjnej) literatury polsko-niemieckiej.

Udział w wykładach oraz wieczorze autorskim jest dla wszystkich zainteresowanych osób bezpłatny.

Język wykładów konferencyjnych: polski i niemiecki. Wieczór autorski w dniu 10 grudnia 2015 r. o godzinie 17:00 będzie tłumaczony symultanicznie.

PROGRAM

Kontakt:

Dr Małgorzata Zduniak - Wiktorowicz
mzduniak@amu.edu.pl

Plakat, 09.-11.12.2015-www ©PNIB