Banner Collegium Polonicum

Konferencja Europa XXI wieku: Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań. Stan obecny i scenariusze na przyszłość

W dniach 4-5 lutego 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się XVI  międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Europa XXI wieku na temat:

Bezpieczeństwo Europy, Unii Europejskiej i Polski w obliczu nowych wyzwań. Stan obecny i scenariusze na przyszłość.

Uczestnikami konferencji będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania obecnych i przyszłych zagrożeń dla bezpieczeństwa - Europy, Unii Europejskiej i poszczególnych państw, w tym Polski – w różnych jego wymiarach. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie ocen, wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do bezpiecznego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan europejskiego bezpieczeństwa.

 

Program konferencji dostępny jest na stronie wydarzenia:

http://europa21.edu.pl/program-konferencji/

 

Informacji na temat konferencji udziela:

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg
magdalena.musial-karg@amu.edu.pl