Banner Collegium Polonicum

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Rozmowa z Rzecznikiem Praw Obywatelskich o szanowaniu i respektowaniu praw obywatela w praktyce

RPO ©RPO

dr Adam Bodnar zaprasza organizacje społeczne na spotkanie konsultacyjne w Słubicach w dniu 7 czerwca 2016 r. w godz. 15.00-17.00 w Collegium Polonicum w Słubicach.

Spotkanie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich będzie okazją do przedstawienia najważniejszych problemów dotyczących praw człowieka, tematów istotnych dla sektora pozarządowego i społeczeństwa obywatelskiego w regionie, a także do wspólnego poszukania najlepszych rozwiązań.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu należy dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie: www.spotkaniaregionalne.rpo.gov.pl,

lub mailowo: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl

lub telefonicznie: 660 621 025 (22) 55 17 985.

Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza zgłoszeniowego lub mailowo jest równoznaczne z zarejestrowaniem uczestnika. Nie wysyłamy potwierdzeń przyjęcia zgłoszenia.

Wszelkie pytania prosimy kierować pod adres: spotkaniaregionalne@brpo.gov.pl