Banner Collegium Polonicum

Polski jako język obcy – polscy i niemieccy nauczyciele akademiccy spotykają się na specjalistycznej konferencji w Collegium Polonicum

W Collegium Polonicum w Słubicach nauczyciele akademiccy z ośmiu polskich i niemieckich szkół wyższych od piątku, 3 czerwca do soboty, 4 czerwca br. wezmą udział w konferencji „Nauczanie języka specjalistycznego: Nauczanie i uczenie się na przykładzie języka polskiego jako obcego”, zorganizowanej przez Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Goście konferencji będą eksplorować możliwości przekazywania specjalistycznego języka polskiego z zakresu bankowości, sądownictwa, polityki i dyplomacji.

 Konferencja koncentruje się na nauczaniu i uczeniu się języków obcych: Jak nauczyciele akademiccy powinni przekazywać wiedzę językową, aby odpowiadało to potrzebom studiów i przyszłego życia zawodowego, oraz jak mogą wspierać studentów w samodzielnym i dobrze zorganizowanym podejściu do poszczególnych faz nauki? W piątek szczególną uwagę poświęci się technikom tłumaczeniowym na przykładzie specjalistycznego języka prawniczego. Prof. dr hab. Artur Dariusz Kubacki, adiunkt Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie i członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej Tłumaczy Przysięgłych w Ministerstwie Sprawiedliwości, wygłosi o godz. 17.45 wykład pt. „Specjalistyczny język polski na egzaminie państwowym na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego“.

 Piątkowe wykłady są otwarte, dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do małej auli Collegium Polonicum w Słubicach, ulica Kościuszki 1.

 Uprzejmie prosimy o wpisanie się na miejscu na listę uczestników konferencji.

 Podczas konferencji zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne. Konferencja jest wspierana finansowo przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej.

 Cały program konferencji znajduje się pod adresem:

www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz

 

Dalszych informacji udziela:

Europa-Universität Viadrina

Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515

presse@europa-uni.de

www.europa-uni.de

Kontakt

Abteilung für Presse- und

Öffentlichkeitsarbeit

Tel +49 335 5534 4515

Fax +49 335 5534 4600

presse@europa-uni.de