Banner Collegium Polonicum

Ochrona dóbr kultury w sytuacjach nagłego zagrożenia. Biblioteki uniwersyteckie oraz archiwa ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą zawarły porozumienie w sprawie wzajemnej pomocy na wypadek katastrof – konferencja prasowa 20.09.2016, godz. 11:00

Ochrona dóbr kultury w sytuacjach nagłego zagrożenia

Biblioteki uniwersyteckie oraz archiwa ze Słubic i Frankfurtu nad Odrą zawarły porozumienie w sprawie wzajemnej pomocy na wypadek katastrof – Transgraniczny Związek Ratunkowy Frankfurt nad Odrą – Słubice

Zaproszenie na konferencję prasową w Collegium Polonicum w Słubicach

Wtorek, 20 września godz. 11:00

 Biblioteka oraz Archiwum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Biblioteka Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach, Archiwum Urzędu Pełnomocnika Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD we Frankfurcie nad Odrą oraz Archiwum Miejskie we Frankfurcie nad Odrą powołały Transgraniczny Związek Ratunkowy. W ramach pierwszej polsko-niemieckiej międzyinstytucjonalnej inicjatywy tego typu podpisano wielostronne porozumienie w sprawie współpracy w sytuacjach nagłego zagrożenia. Instytucje zaangażowane w projekt mają na celu wspierać wzajemne działania na rzecz ochrony dóbr kultury będących w ich posiadaniu, a zagrożonych z powodu pożaru, zalania, złych warunków atmosferycznych, technicznych usterek i innych nie dających się przewidzieć zdarzeń. W sytuacjach kryzysowych, takich jak powódź czy pożar, członkowie Transgranicznego Związku Ratunkowego mogą korzystać z zasobów partnerów, np. składować tymczasowo archiwalia w bezpiecznych i odpowiednio przygotowanych przez nich pomieszczeniach.

 

Konferencja prasowa

O nowopowstałym Transgranicznym Związku Ratunkowym oraz o zasobach archiwalnych i pozostałych dobrach kultury, którymi dysponują wyżej wymienione placówki opowiedzą ich przedstawiciele na konferencji prasowej,

we wtorek 20 września o godz. 11:00 w sali bankietowej Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1

 

Do Państwa dyspozycji w trakcie konferencji prasowej obecni będą:

- Rüdiger Sielaff, kierownik Archiwum Urzędu Pełnomocnika Federalnego do spraw Materiałów Państwowej Służby Bezpieczeństwa NRD - Filia we Frankfurcie nad Odrą

- dr Krzysztof Wojciechowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dyrektor administracyjny Collegium Polonicum w Słubicach

- Grażyna Twardak, kierownik Biblioteki Collegium Polonicum w Słubicach

- Błażej Kaźmierczak, kierownik Archiwum Karla Dedeciusa przy Collegium Polonicum w Słubicach

- dr Hans-Gerd-Happel, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- dr Henning Klauß, zastępca dyrektora Biblioteki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- dr Agnieszka Brockmann, kierownik Archiwum Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

- Ralf-Rüdiger Targiel, kierownik Archiwum Miejskiego we Frankfurcie nad Odrą