Banner Collegium Polonicum

Konferencja naukowa pt. „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”

W dniach 17-18 listopada 2016 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się konferencja naukowa pt. „Ewolucja systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej”, organizowana przez Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupę Badawczą „Inicjatywa Helwecka”.

"Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej oraz konsekwencji tych procesów" - podkreśla prof. Magdalena Musiał-Karg. prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Uczestnicy przedstawią swoje wyniki badań z zakresu wpływu różnych czynników (np. mediów, kryzysu imigracyjnego) na ewolucję systemu politycznego. Dodatkowo, podjęte zostaną również kwestie aktywności obywatelskiej na poziomie lokalnym, ewolucji samorządu jako części systemu politycznego, a także kwestie zmian politycznych na świecie.

Do udziału w konferencji zaproszono naukowców i badaczy z polskich oraz zagranicznych ośrodków.

PROGRAM