Banner Collegium Polonicum

XVII Międzynarodowa konferencja naukowa z cyklu Europa XXI wieku na temat Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań w Collegium Polonicum w Słubicach

INFORMACJA PRASOWA NR 3 Z 30.01.2017

W dniach 2-3 lutego br. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzię się XVII międzynarodowa konferencja o tematyce europejskiej  z cyklu „Europa XXI wieku”. Tym razem tematem konferencji jest Przyszłość Europy i Unii Europejskiej w obliczu nowych wyzwań. Organizatorami konferencji są Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Collegium Polonicum w Słubicach.

Uczestnikami konferencji są naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

W trakcie konferencji podjęta zostanie próba wskazania i oceny znaczenia determinantów, a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich. Na tej podstawie możliwe będzie formułowanie wniosków i prognoz, których realizacja zapewni warunki do wyjścia z kryzysu oraz szybkiego rozwoju w przyszłości. Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu, w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Językiem konferencji jest język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski. W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim.

Informacji na temat konferencji udziela:

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg

magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Program konferencji [pdf]