Banner Collegium Polonicum

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka lokalnie”

Lokalna polityka i współpraca transgraniczna wobec nowych wyzwań, Słubice 2017

W dniach 20-21 kwietnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polityka lokalnie” pt. Lokalna polityka i współpraca transgraniczna wobec nowych wyzwań. Konferencję organizują: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,  Instytut Politologii i Europeistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Akademii Ignatianum w Krakowie oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat procesów związanych z realizacją polityk lokalnych w państwach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy transgranicznej.

W ramach konferencji odbędzie się również debata przedstawicieli samorządów województwa wielkopolskiego oraz lubuskiego na

PROGRAM