Banner Collegium Polonicum

Otwarcie wystawy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych „Z myślą o przyszłości“ 23 maja 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach

W Collegium Polonicum w Słubicach zagości wystawa „Z myślą o przyszłości. Ilustrowana historia Niemiec jako państwa socjalnego”, przygotowana przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych Republiki Federalnej Niemiec. Ekspozycja ukazuje ważne kamienie milowe, takie jak wprowadzenie ubezpieczeń społecznych jako odpowiedź na problemy socjalne XIX wieku. Otwarcie wystawy odbędzie się we wtorek, 23 maja 2017 r. o godz. 12.00 w małej auli w Collegium Polonicum.

Wystawę otworzą Prezydent Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, prof. dr Alexander Wöll oraz Dyrektor Collegium Polonicum, dr Krzysztof Wojciechowski.

Dokładnie tego dnia przed 68 laty obwieszczono w Bonn Ustawę Zasadniczą, a tym samym przyjęto zasadę państwa socjalnego jako jedną z kluczowych zasad w art. 20 niemieckiej konstytucji.

Eksperci ze świata polityki i nauki wezmą udział w otwierającej wystawę dyskusji panelowej „Historia Niemiec jako państwa socjalnego – wnioski na dziś i na przyszłość”. W panelu moderowanym przez Dietricha Schrödera uczestniczyć będą Gabriele Bischoff, Przewodnicząca Grupy Pracowników w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, prof. dr Dagmara Jajeśniak-Quast z Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i prof. dr Daniel Eryk Lach z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wspólnie chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, czy instrumenty, jakimi dysponuje współczesne państwo socjalne, sprawdzą się również w przyszłości. Po zakończeniu dyskusji panelowej będą mieć Państwo możliwość skorzystania ze specjalnego oprowadzania po wystawie.

Poprzez przykład historii państwa socjalnego wystawa ma na celu dołożenie cegiełki do dialogu międzykulturowego między Polską a Niemcami. Ekspozycja była już pokazywana przeszło 40 razy w Niemczech, Holandii, Chinach i Japonii, a do końca września będzie ją można zobaczyć w Słubicach. W planach są kolejne miejsca prezentacji w Polsce.

O Federalnym Ministerstwie Pracy i Spraw Socjalnych

Polityka ma obowiązek utrzymywać funkcjonalność systemów społecznych, dbać o integrację społeczną i tworzyć ramy dla zwiększania zatrudnienia. Zadania te obejmują wiele dziedzin polityki. Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych (BMAS) dąży do rozwiązań ponadresortowych i uzgadnia swoje działania z krajami związkowymi i gminami, o ile sprawy ich dotyczą. Istotne znaczenie dla efektywnej polityki społecznej ma także ścisła współpraca BMAS z Komisją Pracy i Spraw Socjalnych. Jest to centralne gremium parlamentarnego podejmowania decyzji. Do zadań BMAS należy również dalsza stabilizacja ustawowego ubezpieczenia emerytalno-rentowego.

W załączeniu znajdą Państwo zaproszenie.