Banner Collegium Polonicum

Wystawa „Lernt Polnisch” w Collegium Polonicum w Słubicach

„Nie możemy zapominać o tych ludziach, którzy potrafili marzyć i myśleć niezależnie.”

Poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb

W dniach 08. czerwca do 08.lipca 2017 w budynku Collegium Polonicum w Słubicach gościć będzie wystawa pt.: „Lernt Polnisch”. Wystawa ukazuje oddziaływanie polskich wydarzeń lat 1980-81 na sytuację polityczno-społeczną w ówczesnej NRD, których symbolem stała się chusta batikowa z hasłem „Lernt Polnisch”. Ekspozycja poświęcona jest czterem NRD-owskim opozycjonistom, którzy mieli odwagę, bez względu na konsekwencje, wspierać polską „Solidarność”. W latach 80-tych we wschodnich Niemczech upowszechnianie apelu „Lernt Polnisch”, czyli „uczcie się polskiego” było wyrazem niezwykłego męstwa a jednocześnie „wołaniem” o wolność i prawo do godności.

Wystawa podkreśla fakt, iż:

„Każde społeczeństwo każdy człowiek ma prawo dom wolności i jeśli się je ogranicza, to prędzej czy później nastąpi sprzeciw”.

Dla dysydentów w byłej NRD polski  ruch „Solidarności” był niezwykle istotny – przynosił nadzieję na zmiany, dodawał odwagi i stanowił impuls do zaangażowania się w działalność opozycyjną oraz walki o prawo do  wolności obywatelskich.

Tytuł dwujęzycznej wystawy „Uczcie się polskiego” to jedno z haseł pojawiających się w byłej NRD jako graffiti na budynkach i ścianach. Można je interpretować dwojako: można się uczyć nie tylko języka polskiego, ale i polskiego sposobu myślenia, które od wieku wyrażało się tęsknotą za wolnością i niepodległością.

Prezentacja wystawy została przygotowana przy udziale studentów Collegium Polonicum pod opieką mgr Anny Wiącek i dr. Artura Kopka w ramach seminarium projektowego pt.: Historische Wege und politische Irrwege zur Freiheit und Demokratie in Deutschland” („Historyczne szlaki oraz ‘polityczne zakręty” na drodze do wolności i demokracji w Niemczech”).