Banner Collegium Polonicum

Spotkanie na szczycie francusko-niemieckiego szkolnictwa wyższego z udziałem Ambasador Francji w Niemczech – Uniwersytet Francusko-Niemiecki obraduje w Collegium Polonicum w Słubicach

Spotkanie na szczycie francusko-niemieckiego szkolnictwa wyższego z udziałem Ambasador Francji w Niemczech – Uniwersytet Francusko-Niemiecki obraduje w Collegium Polonicum w Słubicach

W dniach 28-30 czerwca br. w Collegium Polonicum w Słubicach spotkają się przedstawiciele Francusko-Niemieckiego Uniwersytetu (Deutsch-Französische Hochschule - DFH) będącego związkiem kooperujących uczelni francuskich i niemieckich. W dorocznym zebraniu członkowskich szkół wyższych z Niemiec i Francji weźmie udział około 180 niemieckich i francuskich naukowców.

Uwaga przedstawiciele mediów:
Istnieje możliwość wywiadu z Panią prof. dr Patricią Oster-Stierle, prezydent Francusko-Niemieckiego Uniwersytetu. W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt z działem prasowym Viadriny:

presse@europa-uni.de
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515

Spotkanie rozpocznie się w środę, 28 czerwca br. we frankfurckim Kościele Mariackim z udziałem JE Ambasador Francji w Niemczech, Anne-Marie Descôtes, , Prezydenta Viadriny prof. dr. Alexandra Wölla oraz nadburmistrza Frankfurtu nad Odrą  dr. Martina Wilke i burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza.

Uroczystość ma charakter zamknięty.

W ciągu kolejnych dwóch dni w Collegium Polonicum będą trwały obrady przedstawicieli Francusko-Niemieckiego Uniwersytetu (DFH). Jeden z głównych punktów programu to wybór nowych członków prezydium oraz rozmowy o dalszych strategicznych celach sieci szkół wyższych. Piątek, 30 czerwca br. będzie poświęcony rozmowom o francusko-niemieckich kierunkach studiów – o aktualnej ofercie i dalszym jej rozwoju.

Obrady nie są otwarte dla publiczności.

Uniwersytet Europejski Viadrina jest członkiem Francusko-Niemieckiego Uniwersytetu (DFH) i w ramach kierunków studiów II stopnia „European Studies“, „Języki, komunikacja i kultury w Europie“ jak i „Studiów socjokulturowych“ współpracuje z uniwersytetami w Straßburgu, Nicei i Uniwersytetem Paris-Vincennes-Saint Denis. Studenci w ramach tej współpracy mogą uzyskać podwójny dyplom ukończenia studiów.

Od1999 roku sieć francusko-niemieckich szkół wyższych wspiera współpracę uczelni i jednostek badawczych tworząc bilateralne kierunki studiów, kolegia doktoranckie i programy badawcze.

 

Więcej informacji udziela:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de