Banner Collegium Polonicum

Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa. Konferencja upamiętniająca prof. dra h.c. mult. Karla Dedeciusa – Call for papers

W dniach 16-18 listopada br. odbędzie się konferencja upamiętniająca prof. dra h.c. mult. Karla Dedeciusa „Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa”. Organizatorami konferencji są Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Uniwersytetem Łódzkim oraz Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym w Collegium Polonicum w Słubicach.

Karl Dedecius, Europejczyk z Łodzi, nestor polsko-niemieckiego pojednania, który ze swoich książek i kongenialnych tłumaczeń zbudował most łączący oba narody, zmarł w lutym 2016 roku. Jego śmierć dla stosunków polsko-niemieckich jest niepowetowaną stratą. W ramach planowanej konferencji „Posłannictwo książek. Życie i dzieło Karla Dedeciusa“ dogłębnej analizie i ocenie zostaną poddane zasługi tłumacza dla porozumienia polsko-niemieckiego, jego dzieło i zaangażowanie w  propagowanie kultury. Do udziału konferencji zostaną zaproszeni znakomici germaniści i poloniści, jak również niemcoznawcy i polonoznawcy. W czasie trzydniowego spotkania do głosu powinni dojść też młodzi naukowcy, którzy zaprezentują swoje projekty i rezultaty badań. W tych dniach spotkają się ci, którzy dobrze znali Karla Dedeciusa i z nim współpracowali, z tymi, którzy z jego nazwiskiem zetknęli się tylko w czasie studiów. Dla obu grup będzie to niezwykła możliwość wymiany doświadczeń i spostrzeżeń. W czasie konferencji na pewno nie zabraknie inspirujących i bardzo ciekawych, rozmów. Po konferencji zebrane artykuły ukażą się w planowej publikacji. Prezentacja książki planowana jest na czerwiec 2018 roku.

Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum (sala konferencyjna) oraz w budynku Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Obrady prowadzone będą w języku polskim i niemieckim. Przewidziane jest tłumaczenie symultaniczne na oba języki.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają nocleg w domach studenckich w Słubicach oraz wyżywienie.

Zgłoszenia do udziału w konferencji wraz z propozycją referatu przyjmuje do 15. października 2017 dr Ilona Czechowska czechowska@europa-uni.de. Prosimy o skorzystanie z formularza.

Komitet organizacyjny:

Prof. dr hab. Krzysztof A. Kuczyński  
Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Beata Mikołajczyk
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Prof. dr Alexander Wöll
Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Ilona Czechowska
Fundacja Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Dr Aleksandra Ibragimow
Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy w Collegium Polonicum