Banner Collegium Polonicum

Patronat UAM Collegium Polonicum w Słubicach nad klasą akademicką w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

W piątek, 15 września br. o godz. 10:00 w sali bankietowej w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się uroczystość podpisania porozumienia partnerskiego pomiędzy Zespołem Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach a Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na jego mocy Collegium Polonicum (CP) oraz Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (PNIB) obejmą patronatem uczniów słubickiego liceum w następujących dziedzinach: język angielski, język niemiecki, język polski, biologia, chemia oraz historia.

Porozumienie o współpracy podpiszą Prorektor UAM ds. kształcenia oraz Collegium Polonicum i jednocześnie Dyrektor PNIB, prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, dyrektor szkoły, Pani Maria Jaworska oraz dyrektor administracyjny CP, dr Krzysztof Wojciechowski.

„Celem współpracy jest popularyzacja nauki wśród uczniów szkoły oraz rozwijanie ich zainteresowań badawczych poprzez uczestnictwo w zajęciach terenowych, ćwiczeniach, warsztatach i wykładach naukowych oraz korzystanie z profesjonalnej pracowni językowej i laboratoriów naukowo-badawczych” – podkreśla dr K. Wojciechowski.

Uczniowie słubickiego liceum będą mogli uczestniczyć także we wszelkich wydarzeniach uniwersyteckich organizowanych w Collegium Polonicum i prowadzonych przez pracowników naukowych i dydaktycznych CP oraz PNIB.

Porozumienie zostanie zawarte na jeden rok szkolny, do dnia 30 czerwca 2018 roku.

Koordynatorem współpracy z ramienia Collegium Polonicum jest pani Sylwia Cor:

Informacji udziela:

Sylwia Cor
Tel. 61 829 6814
e-mail: cor@europa-uni.de