Banner Collegium Polonicum

15. Międzynarodowy Festiwal MitOst we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach

MitOst zaprasza na 15. Międzynarodowy Festiwal MitOst, który odbędzie się pod hasłem care – create – celebrate w dniach 4 do 8 października 2017 we Frankfurcie nad Odrą i w Słubicach.

Patronami Festiwalu są Dr Dietmar Woidke, premier Kraju Związkowego Brandenburgia oraz Elżbieta Anna Polak, Marszałek Województwa Lubuskiego

Przemówienie wygłosi polski aktywista i poeta Krzysztof Czyżewski

Tematami tegorocznego Festiwalu będą aktywne obywatelstwo, wymiana kulturowa, transformacja przestrzeni miejskiej, innowacje społeczne i Community Development

 

Spotkanie prasowe:

Zapraszamy serdecznie na spotkanie prasowe we wtorek, 26 września 2017 o godz. 14.00 w sali 110 w budynku głównym Uniwersytetu Viadrina przy Große Scharrnstraße 59 we Frankfurcie nad Odrą.

Prosimy o potwierdzenie udziału pod adresem festival@mitost.org do poniedziałku, 25 września do godz. 18.00.

 

care – create – celebrate

Międzynarodowy Festiwal MitOst to miejsce spotkań dla wszystkich, którzy interesują się wymianą kulturową i społeczną w Europie i jej regionach sąsiedzkich. Tu spotykają się pokolenia myślicieli i aktywistów, artyści i politycy, aby nawiązać kontakty, uczyć się od siebie i wzajemnie inspirować.

Raz w roku MitOst zaprasza swoich członków i wszystkich zainteresowanych na Międzynarodowy Festiwal MitOst. Swoją premierę Festiwal MitOst świętował w 2003 roku w węgierskim Pécs. Od tego czasu Festiwal wędruje po Europie i co roku odbywa się w innym mieście. W 2017 roku Festiwal robi przystanek i zaprasza do udziału we Franfurcie nad Odrą i w Słubicach. Program Festiwalu.tworzą przede wszystkim pomysły oraz zaangażowanie samych uczestników, którzy prezentują swoje projekty i oranizują warsztaty.

Około 400 międzynarodowych uczesntików czeka spotkanie z miastami i ich mieszkańcami. Czterodniowy Festiwal stworzy przestrzeń do wymiany międzykulturowej, nauki i świętowania podczas różnych wydarzeń. Bogaty program dyskusji, projekcji filmowych, wystaw, odczytów, koncertów, wycieczki po miastach będą okazją do spotkania członków, organizacji partnerskich oraz mieszkańców.

Frankfurt nad Odrą i Słubice łączą ze sobą polsko-niemiecki obszar przygraniczny. Wiele ciekawych projektów wspiera wymianę między mieszkańcami po obu stronach Odry. Podwójne miasto nad Odrą inspiruje do wymiany i refleksji na tematy takie jak współpraca ponadgraniczna, wymiana społeczna i kulturowa, dialog na temat przyszłości miasta, demograficznych i społecznych zmian oraz roli współczesnej Europy.

 

W programie Festiwalu

Przyszłość Europy jest jednym z głównych tematów tegorocznego Festiwalu. Będzie ona tematem wielu spotkań i dysksji, porozmawiamy o niej między innymi podczas Open Space “Eutopia?! Jak atrakcyjna jest dzisiejsza Europa?” Poszukamy odpowiedzi na pytania: Co kształtuje Europę w czasach kryzysu, problemów i rosnącej w siłę polityki prawicowej? Jak powinna wyglądać Europa?

Cafébabel Berlin prezentuje swój projekt BEYOND 91: w postaci siedmiu multimedialnych, ponadgranicznych historii projekt łączy prace 14 młodych dziennikarzy i fotografów z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Litwy, Estonii i Łotwy. Reportaże pisane z perspektywy „generacji pierestrojki“ opowiadają o aktualnych trendach społecznych i politycznych w poszczególnych krajach. Katerina Barushka, prezenterka telewizyjna z Białorusi i uczestniczka projektu zdradzi nam podczas rozmowy historie stojące za fotografiami, które reprezentować będą projekt podczas wystawy festiwalowej.

Również w tym roku zajmiemy się tematyką rozwoju miast, partycypacji społecznej i przestrzeni publicznych. Podczas gry planowej przyjrzymy się koncepcji Urban Commons: Jakie potencjały, a jakie wyzwania niesie za sobą, przede wszystkim w kontekście miejskim, wspólne użytkowanie przestrzeni i innych zasobów?

Poprzez prowadzony przez MitOst program lektorski Fundacji Roberta Boscha stowarzyszenie aktywne jest również w Azji. Aktualnym dyskursom i rozwojowi chińskiego społeczeństwa (obywatelskiego) poświęcimy uwagę podczas rozmowy z Jörgiem Endriss i Sonją Maaß oraz odczytu ich książki „Chinakinder. Moderne Rebellen in einer alten Welt”. Wydarzenie jest współfinansowane ze środków programu Grenzgänger Fundacji Roberta Boscha.

Usłyszymy również przemówienie Krzysztofa Czyżewskiego, polskiego aktywisty i poety, który w 1990 roku był współzałożycielem fundacji „Pogranicze“ mającej na celu budowanie mostów pomiędzy ludźmi różnych religii, narodowości i kultur w obszarze przygranicznym na północnym wschodzie kraju. W roku 2014 otrzymał prestiżową Nagrodę Dana Davida.

 

Więcej informacji:
http://mitostfestival.org/ 

Kontakt:
Festival MitOst:
Lisa Schulze
lisa.schulze@mitost.org
+49 30 31 51 74 87

MitOst to międzynarodowe stowarzyszenie z siedzibą w Berlinie. Od 1996 roku MitOst tworzy różnorodną i otwartą sieć zaangażowanych ludzi w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej i jej regionach sąsiedzkich. Wspiera aktorów społeczeństwa obywatelskiego jak również wymianę i współpracę na polu kultury w Europie. Stowarzyszenie prowadzi programy i projekty, które wspierają wymianę kulturową i inicjatywy społeczne oddziałowując w ten sposów na rozwój społeczeństwa obywatelskiego – ponad  granicami kulturowymi , językowymi i politycznymi. Obecnie MitOst liczy około 1400 członków w 45 krajach.