Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowy Festiwal MitOst gości w Collegium Polonicum w Słubicach i na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą

Od środy, 4 października, do niedzieli, 8 października br. międzynarodowe stowarzyszenie MitOst będzie gościć w Collegium Polonicum w Słubicach, na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz w innych miejscach po obu stronach Odry Ponad 400 uczestników z około 30 krajów będzie uczestniczyć w 15. edycji corocznego Festiwalu MitOst. Pod hasłem „care – create – celebrate” zaangażowani i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, polityki i sztuki zaprezentują swoje projekty w ramach ponad 70 dyskusji, warsztatów i wykładów oraz wymieniają się poglądami na temat Europy i jej regionów sąsiednich.

Otwarcie Festiwalu odbędzie się w środę, 4 października o godz.16.00, w Auditorium Maximum Viadriny, Logenstrasse 4. Uczestników powitają Martin Gorholt, Pełnomocnik Kraju Związkowego Brandenburgia przy Rządzie Federalnym oraz Pełnomocnik ds. Stosunków Międzynarodowych, wiceprezydent Viadriny Janine Nuyken oraz Zarząd MitOst. Wydarzenie otwarte jest dla mediów.

Festiwalowi towarzyszy otwarty program ramowy, podczas którego goście z regionu mogą spotkać się z uczestnikami Festiwalu i dowiedzieć się więcej o pracy stowarzyszenia.

Na rozpoczęcie Festiwalu, w środę, 4 października, w godzinach 18:00- 22:00, miasta Frankfurt nad Odrą i Słubice, Uniwersytet Europejski Viadrina, jak również inicjatywy regionalne zaprezentują się w „Studentenmeile” na deptaku przy Große Scharrnstraße.

W czwartek, 5 października o godz. 11:30, polski działacz i poeta Krzysztof Czyżewski wygłosi wykład otwarty dla publiczności. Opowie o tym, jak „Dom Europa” może pozostać otwarty, twórczy i tolerancyjny oraz w jaki sposób przyczynić się do tego może społeczeństwo obywatelskie. Czyżewski był współzałożycielem Fundacji „Pogranicze” w Sejnach, która łączy ludzi różnych kultur, narodowości i religii przy polskiej granicy z Litwą. Zainteresowane osoby zapraszamy do dużej auli w Collegium Polonicum przy ulicy Kościuszki 1 w Słubicach.

Cały program Festiwalu - w tym jego część otwarta dla publiczności - jest dostępny pod adresem: http://mitostfestival.org/programm