Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2017/18 w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 19.10.2017 o godz. 12:00 rozpocznie się uroczystość inauguracji roku akademickiego 2017/18. Nowy rok akademicki zainauguruje Rektor UAM prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki wspólnie z prezydentem Viadriny prof. Alexandrem Wöllem. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Beata Halicka z Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum „Sami swoi czy obcy? Mieszkańcy Ziem Zachodnich w poszukiwaniu tożsamości”. W trakcie uroczystości odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.

Na ten dzień przypada również 5-lecie działalności Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego w Collegium Polonicum w Słubicach. Instytut został utworzony wspólnym zarządzeniem Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Prezydenta Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą z dnia 19 października 2012 r. Polscy i niemieccy badacze z Instytutu reprezentują następujące dziedziny i dyscypliny naukowe: nauki humanistyczne, w tym językoznawstwo, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i historia; nauki o Ziemi (min. geografia); nauki biologiczne (min. ekologia i hydrobiologia); nauki prawne i techniczne. Realizowane przez nich projekty i tematy badawcze poświęcone są problematyce polsko-niemieckiej i szeroko rozumianym granicom. Instytut działa aktywnie organizując konferencje, wykłady gościnne, warsztaty, spotkania autorskie i wystawy.