Banner Collegium Polonicum

Kamy Kuik Portret Ulicy Fredry w Poznaniu - fragmenty. Autorski projekt społeczny 2007-2010

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia wystawy "Kamy Kuik Portret Ulicy Fredry w Poznaniu – fragmenty. Autorski projekt społeczny 2007-2010", którą od 19 października br. można oglądać w foyer Collegium Polonicum w Słubicach. Wystawa składa się z ponad dwudziestu obrazów portretowych, które powstały w ramach projektu „Portret Ulicy Fredry w Poznaniu” w latach 2007-2010. Projekt angażował do współpracy przechodniów, mieszkańców oraz osoby pracujące na ulicy Fredry, przypominając o dacie urodzin patrona ulicy. Kama Kuik malowała wszystkich chętnych, którzy zgłosili się na portretowanie. Potrzebny był jedynie czas. Podczas malowania model i malarska rozmawiali, poznawali się bliżej. A eksponowany potem w ulicznej galerii na filarach przy pracowni kolorowy portret, wzmacniał poczucie więzi i obecności - współbycia sztuki i człowieka.

„Portrety – dzieła sztuki malarskiej – znalazły się w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem, widzem oraz stały się sposobem na integrację środowiska lokalnego: osób, firm instytucji związanych z ulicą Fredry” – podkreśla artystka. 

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://portretulicyfredry.art.pl

Kama Kuik od  2000 roku maluje twarze, często układając portrety w cykle opowiadające o ważnych życiowych i społecznych procesach, gdzie łącząc obrazy z tekstem jak "8 marca - wspomnienie?", "Kobiety z tamtych lat. Niedzielne spotkania w starym kinie".

Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2013 r. ukończyła studia podyplomowe na kierunku Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, a w 2015 r. kurs podwyższenia kwalifikacji na Akademii im. Stieglitza w Petersburgu.

Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W Poznaniu w latach 2005-2010 prowadziła autorską Pracownię Spotkań Portretowych "Paśnik Kamy" przy ul. Fredry 12, gdzie malowała portrety znanych muzyków www.koloryitwarze.art.pl.

W swojej ulicznej pracowni organizowała również w ramach społeczno-artystycznej akcji www.portretulicyfredry.art.pl obchody urodzin ulicy Aleksandra Fredry.

W latach 2002-2007 opiekowała się osobą chorą na Alzheimera oraz chorym na nowotwór Tatą. W 2008 roku portret "Tata niebieski" otrzymał wyróżnienie w konkursie pt. "Moja historia z rakiem. Gdy słowa to za mało...". 

Prowadzi warsztaty plastyczne wg autorskich programów.

W roku 2015 i 2016 dla dzieci i młodzieży polonijnej w Rosji "KRESKA PLAMA KOLOR - rosyjskie ścieżki polskich malarzy".

www.kuik.pl

Dr Lothar Quinkenstein o Kamie Kuik

Kama Kuik_foto Marina Sivakova ©Kama Kuiks LOTAR ©Kama Kuiks portrety001 ©Kama Kuiks
portrety002 ©Kama Kuiks portrety003 ©Kama Kuiks portrety006 ©Kama Kuiks
portrety007 ©Kama Kuiks portrety008 ©Kama Kuiks portrety009 ©Kama Kuiks
portrety010 ©Kama Kuiks portrety011 ©Kama Kuiks portrety012 ©Kama Kuiks
portrety013 ©Kama Kuiks portrety014 ©Kama Kuiks portrety015 LOTAR ©Kama Kuiks
portrety016 LOTAR ©Kama Kuiks portrety017 ©Kama Kuiks portrety018 ©Kama Kuiks
portrety019 ©Kama Kuiks portrety020 ©Kama Kuiks portrety021 ©Kama Kuiks
portrety022 ©Kama Kuiks portrety023 ©Kama Kuiks portrety024 ©Kama Kuiks
portrety025 ©Kama Kuiks portrety026 ©Kama Kuiks portrety027 ©Kama Kuiks
portrety028 ©Kama Kuiks portrety029 ©Kama Kuiks portrety030 ©Kama Kuiks
portrety031 ©Kama Kuiks portrety032 ©Kama Kuiks portrety033 ©Kama Kuiks
z_3f8f792e ©Kama Kuiks