Banner Collegium Polonicum

Życie i dzieło Karla Dedeciusa – dyskusja panelowa z przyjaciółmi tłumacza

„Bez niego niemieccy czytelnicy nigdy nie dotarliby do polskiej i rosyjskiej literatury: Karl Dedecius tłumaczył przez ponad 60 lat autorów polskiej i rosyjskiej klasyki. Zaproszeni goście będą rozmawiać na temat życia i twórczości Karla Dedeciusa w piątek, 17 listopada o godz. 18.00. Tego wieczoru w spotkaniu wezmą udział prof. dr Dieter Bingen, Dyrektor założonego przez Karla Dedeciusa Instytutu Spraw Polskich, Elżbieta Sobótka, Konsul Generalny RP w latach 2007-2012, Winfried Lipscher, jeden z pierwszych współpracowników Karla Dedeciusa w Darmstadt i oraz dr Krzysztof Wojciechowski, dyrektor administracyjny Collegium Polonicum, w którym mieści się Archiwum Karla Dedeciusa. Tłumacz zmarł w lutym 2016 roku. 

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Kleista przy ulicy Faberstraße 6-7 we Frankfurcie nad Odrą. Zgłoszenia można wysyłać do 13 listopada na adres mailowy:  czechowska@europa-uni.de

Językiem dyskusji będzie język niemiecki. Dyskusja będzie tłumaczona symultanicznie na język polski.

Dyskusja odbywa się w ramach konferencji „Posłannictwo książek – życie i dzieło Karla Dedeciusa”. W dniach od 16-18 listopada w Collegium Polonicum w Słubicach spotkają się polscy i niemieccy badacze dzieła Karla Dedeciusa. Zgłoszenia do udziału w konferencji przyjmowane są również do 13 listopada (czechowska@europa-uni.de). 

Konferencja jest organizowana przez Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa przy współpracy z Polsko-Niemieckim Instytutem Badawczym w Collegium Polonicum oraz Uniwersytetem Łódzkim.

Weitere Informationen:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de