Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja naukowa „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie” w Collegium Polonicum w Słubicach

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Systemów Politycznych, Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych oddział w Poznaniu oraz Grupa Badawcza „Inicjatywa Helwecka” zapraszają na międzynarodową konferencję naukową, „Ewolucja systemu politycznego. Demokracja przedstawicielska vs. demokracja bezpośrednia w Polsce i w Europie”, która odbędzie się w dniach 30 listopada-1 grudnia 2017 r. w Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja będzie sposobnością do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat kierunków ewolucji systemu politycznego, a w szczególności na temat roli, znaczenia i przyszłości zastosowania dwóch form sprawowania władzy, to jest przedstawicielskiej i bezpośredniej w Polsce i Europie. Zamierzeniem organizatorów jest, by proponowana tematyka rozpatrywana była zarówno w kontekście teoretycznym, jak i praktycznym.

Uczestnikami konferencji będą nie tylko naukowcy, ale również krajowi i lokalni politycy, przedstawiciele samorządu oraz organizacji pozarządowych, co stworzy szerokie pole do dyskusji nie tylko nad teoretycznymi aspektami funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej i bezpośredniej, ale także nad ich wymiarem praktycznym.

Informacji udziela:

Prof. UAM dr hab. Magdalena Musiał-Karg (Prodziekan WNPiD ds. badań i rozwoju i Prezes Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej)

e-mai: magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Konferencja dofinansowana przez MNiSzW w ramach umowy 831/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Program [pdf]