Banner Collegium Polonicum

Konferencja Europa XXI wieku - po raz 18. w Collegium Polonicum w Słubicach

W imieniu organizatorów tj. Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Ośrodka Badań i Edukacji Europejskiej oraz Collegium Polonicum w Słubicach zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji o tematyce europejskiej

Europa XXI wieku. Europa i Unia Europejska w obliczu nowych wyzwań.

Jej uczestnikami będą naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze, dziennikarze, politycy oraz inni zainteresowani problemami współczesnej Europy.

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 lutego 2018 r. w Collegium Polonicum w Słubicach, a w jej trakcie podjęta zostanie próba wskazania i oceny znaczenia determinantów,
a w szczególności obecnych oraz przyszłych zagrożeń dla pokojowego oraz harmonijnego rozwoju Europy, Unii Europejskiej, a także jej państw członkowskich.
Konferencja będzie zatem płaszczyzną wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań na temat współczesnych problemów starego kontynentu,
w tym przede wszystkim zjawisk i procesów wpływających na stan i jakość europejskiego życia społecznego w różnych jego wymiarach.

Językiem konferencji będzie język polski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie na język angielski.
W programie zaplanowano również panele w języku angielskim i rosyjskim.

 

W części plenarnej zapraszamy na wystąpienie Dyrektora Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce – dr. Marka Prawdy oraz na debatę z udziałem polityków, w której udział wezmą:

  • Andrzej Grzyb – Poseł do Parlamentu Europejskiego
  • Waldemar Sługocki - Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • Adam Szłapka – Poseł na Sejm RP
  • Bartłomiej Wróblewski- Poseł na sejm RP

www.europa21.edu.pl

Szczegółowych informacji udziela:

prof. Magdalena Musiał-Karg – prodziekan WNPiD
e-mail: magdalena.musial-karg@amu.edu.pl

Program