Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa Konferencja: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Collegium Polonicum odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych” zorganizowana przez Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji (PNCM).

Wydarzenie to będzie stanowiło okazję do interdyscyplinarnej wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów o charakterze dwunarodowościowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów interkulturowych. Konferencja będzie płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE, wynikającym z intensyfikacji kontaktów międzynarodowych oraz wzmożoną migracją obywatelami państw członkowskich związanych z postępującymi procesami integracji europejskiej.

Konferencja zakończy się wykładem otwartym dla mieszkańców pogranicza na temat mediacji jako sposobu rozwiązywania sporów stanowiącego alternatywę dla postępowań przed sądami powszechnymi, który odbędzie się o godz. 18.00 w Dużej Auli Collegium Polonicum.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki. Wystąpienia referentów, dyskusje podczas sesji plenarnych oraz wykład otwarty będą tłumaczone symultanicznie.

 

Informacji udziela:

mgr Anna Wiącek

Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji (PNCM)
ul. Kościuszki 1
69-100 Słubice
Tel.: +48 61 829 6839
E-Mail: pncm@amu.edu.pl