Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja "Nauczanie języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego" w Collegium Polonicum w Słubicach

Centrum Języków Obcych Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Darmstadt i przy współudziale polskich i niemieckich instytucji partnerskich organizuje czwartą międzynarodową konferencję

 „Nauczanie języka specjalistycznego ze szczególnym uwzględnieniem języka polskiego jako obcego”, która odbędzie się w dniach 8-9 czerwca br. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i Collegium Polonicum w Słubicach.

Konferencja ma na celu przedstawienie i przeanalizowanie obecnej sytuacji specjalistycznego języka polskiego oraz jego perspektyw na przyszłość. Jest ona ukierunkowana na praktykę: chodzi nam przede wszystkim o krytyczną wymianę myśli i spostrzeżeń. W pierwszym dniu w krótkich wystąpieniach eksperci przedstawią aktualne tematy i wyzwania, przy czym uczestnicy od razu będą mogli aktywnie włączyć się do dyskusji i zadawać referentom pytania. Kontynuacją dyskusji będzie spotkanie w mniejszych grupach tematycznych, będące jednocześnie przygotowaniem do pracy w czterech grupach roboczych w drugim dniu konferencji, gdzie proponowane i omawiane będą konkretne rozwiązania i przykłady. Na zakończenie konferencji odbędzie się prezentacja wyników prac poszczególnych grup roboczych, jak również przedstawienie perspektyw specjalistycznego języka polskiego na najbliższą przyszłość.

Wystąpienia wszystkich referentów oraz wyniki prac grup roboczych ukażą się w tomie pokonferencyjnym.

Konferencja będzie tłumaczona symultanicznie i konsekutywnie na język polski i niemiecki.

Program konferencji  oraz szczegółowe informacje znajdą Państwo pod adresem:

https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz/PL-Tagung-Startseite.html

Dalszych informacji udziela

 
Dr Ewa Baglajewska-Miglus
Barbara Stolarczyk
Europa-Universität Viadrina
Sprachenzentrum
Lektorat Polnisch
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)
Tel.: +49 335 5534 3715
Fax: + 49 335 5534 3719
E-Mail: baglajewska@europa-uni.de