Banner Collegium Polonicum

Międzynarodowa konferencja „Mediacja jako metoda rozwiązywania konfliktów dwunarodowościowych” w Collegium Polonicum w Słubicach

Polsko-Niemieckie Centrum Mediacji przy Polsko-Niemieckim Instytucie Badawczym oraz Collegium Polonicum w Słubicach organizują w dniu 7 czerwca 2018 r. międzynarodową konferencję na temat „Mediacja jako metoda rozwiązywania sporów dwunarodowościowych”. Konferencja odbędzie się w Collegium Polonicum w Słubicach i będzie stanowiła doskonałą okazję do wymiany doświadczeń oraz wiedzy na temat pozasądowych sposobów rozwiązywania konfliktów o charakterze dwunarodowościowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów interkulturowych. Konferencja będzie płaszczyzną do dyskusji na temat wyzwań związanych
z rosnącym zapotrzebowaniem na rozwiązywanie sporów o charakterze transgranicznym w krajach UE, wynikającym z intensyfikacji kontaktów międzynarodowych oraz wzmożoną migracją obywatelami państw członkowskich związanych z postępującymi procesami integracji europejskiej.

 W szczególności głównymi celami konferencji są:

 - omówienie aktualnej sytuacji prawnej w zakresie rozwiązywania konfliktów o charakterze transgranicznym w kontekście sporów cywilnych pomiędzy podmiotami z Polski i Niemiec ze szczególnym uwzględnieniem sporów rodzinnych i gospodarczych;

- nakreślenie specyfiki sporów transgranicznych oraz zaprezentowanie mediacji jako metody ich rozwiązywania alternatywnej wobec sądów powszechnych, dającej zwaśnionym stronom możliwość zarówno ich szybszego, jak i mniej kosztownego zakończenia;

-  zwrócenie uwagi na specyficzny charakter sporów dwunarodowościowych oraz analiza wagi aspektów interkulturowych dla skuteczności postępowania mediacyjnego w przypadku sporu o charakterze transgranicznym;

- stworzenie międzynarodowej sieci współpracy pomiędzy podmiotami oraz instytucjami zajmującym i się problematyką sporów o charakterze transgranicznym;

- popularyzacja mediacji jako pozasądowej metody rozwiązywania konfliktów dwunarodowościowych w polsko-niemieckim obszarze przygranicznym.

 Wnioski wypracowane podczas konferencji mają stanowić podstawę opracowania koncepcji rozwoju transgranicznego ośrodka rozwiązywania sporów dwunarodowościowych
z zastosowaniem mediacji oraz zespołu fachowców posiadających odpowiednie kwalifikacje i merytoryczne przygotowanie do efektywnego rozwiązywania konfliktów o podłożu interkulturowym.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej będą tłumaczone symultanicznie.

 Dalsze informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod następującym linkiem:

www.conference-mediation.eu/index.php/pl/

PROGRAM