Banner Collegium Polonicum

Uniwersytet Europejski Viadrina organizuje pierwszą polsko-niemiecką konferencję na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych / Ruszyła rejestracja!

W dniach 24 i 25 maja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się pierwsza polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych. Naukowcy oraz eksperci ds. finansowania badań naukowych będą dyskutować z przedstawicielami Krajowych Punktów Kontaktowych programów europejskich i Komisji Europejskiej na temat możliwości finansowania polsko-niemieckich projektów badawczych w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020“. Tematem przewodnim konferencji są interdyscyplinarne badania z zakresu klimatu, środowiska i energii oraz nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.

Zapraszamy zainteresowanych naukowców oraz specjalistów ds. badań naukowych do udziału w konferencji „Collaborative Research in Horizon 2020: Promoting German-Polish Cooperation in EU Research Funding”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 5 maja online: https://conferenceeufunding.typeform.com/to/mp1nYY.
Językiem konferencji jest język angielski.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
https://www.forschung.europa-uni.de/de/node/14561

Miejsce konferencji:

czwartek, 24 maja, sala Senacka - nr 109 (Senatssaal) w budynku głównym Viadriny (Hauptgebäude) we Frankfurcie nad Odrą, Große Scharrnstraße 59, piątek, 25 maja, mała aula Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1.

W czwartek, 24 maja o godz. 13.15 konferencja rozpocznie się panelem na temat finansowania wspólnych projektów badawczych ze środków unijnych. Bjanka Bethke, koordynatorka programu COST w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) oraz Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora ds. innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym PR „Horyzont 2020“ przedstawią pierwszy Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych „COST“ oraz program partnerski instytucji badawczych „Twinning“.

W ramach „speed networking“ o godz. 18.30 polscy i niemieccy uczestnicy konferencji będą mieli okazję do przedstawienia swoich badań i nawiązania nowych kontaktów.

W piątek, 25 maja o godz. 11.30 konferencję zakończy dyskusja z udziałem Corinny Amting z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej (REA) oraz doświadczonych opiniodawców wniosków projektowych programu „Horyzont 2020“ na temat „best practices“ ewaluacji projektów badawczych finansowanych przez europejski program ramowy.

Konferencję organizuje Biuro ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Konferencja jest finansowana przez „EU-Kompetenznetzwerk der Brandenburgischen Hochschulen”.

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
tel.:  +49 (0)335 5534 4515
e-mail: presse@europa-uni.de