Banner Collegium Polonicum

Wykład prof. Rola-Petera Janza "Radość i zakaz śmiechu. Rozważania o Nietzschem, Heine i Kafce" w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 17 maja br. o godz. 14:00 w sali bankietowej Collegium Polonicum odbędzie się wykład  prof. Rola-Petera Janza "Radość i zakaz śmiechu. Rozważania o Nietzschem, Heine i Kafce". Na wykład w języku niemieckim zaprasza Katedra Polsko-Niemieckich Związków Literackich i Kulturowych oraz Gender Studies Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Wykład prezentuje teorie śmiechu (Kant, Nietzsche i inni) zaś główny akcent kładzie na jego aspektach cielesnych. Kto się śmieje, kiedy i z kogo? Śmieją się ci z góry z tych z dołu, ale też ci z dołu z tych z góry.

Prof. Janz przedstawi analizę scen śmiechu m.in. w takich utworach jak "Rabin z Bacharach” Heinego (1840) i „Sprawozdanie dla Akademii” Kafki (1917). Mówi się, że śmiech przezwycięża strach. Czy w takim razie śmiech jest bronią bezbronnych? Dlaczego śmiech jest zakazywany i kto go zakazuje? Potępienie śmiechu uzasadniane jest m.in. religią, jak to pokazał zamach na redaktorów "Charlie Hebdo". Co wolno satyrze? To pytanie, zadane niegdyś przez Kurta Tucholskiego, jest do dziś aktualne.

Prof. dr hab. Rolf-Peter Janz studiował germanistykę, anglistykę , filozofię oraz ogólne i porównawcze literaturoznawstwo w Kilonii, Leeds (Anglia) i Berlinie. Od 1979 prowadził katedrę współczesnej literatury niemieckiej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie; obecnie emerytowany. W swojej karierze był: profesorem wizytującym m.in. w Bochum (1977/78), Sydney, Australii (1984) i w Nepalu (1989); później przyjął profesurę im. Max-Kade na Uniwersytecie w Kansas, Lawrence (1991), Uniwersytecie w Pensylwanii, Filadelfii (1998); Fes, Maroko (1999). Był członkiem Międzynarodowego Centrum Badań Kulturoznawczych, Wiedeń (1994); członkiem zarządu Niemieckiego Związku Germanistów (1987-1991) oraz w Muzeum Kleista we Frankfurcie nad Odrą. Kierował Instytutem Niemieckiej i Holenderskiej Filologii. Jego obszary badań: Klasycyzm i romantyzm; literatura i kultura przełomu wieków i Republiki Weimarskiej oraz teoria literatury i estetyka.