Banner Collegium Polonicum

Uniwersytet Europejski Viadrina organizuje pierwszą polsko-niemiecką konferencję na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych z udziałem przedstawicieli Komisji Europejskiej

W dniach 24 i 25 maja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się pierwsza polsko-niemiecka konferencja na temat finansowania badań naukowych ze środków unijnych.
Naukowcy oraz eksperci ds. finansowania badań naukowych będą dyskutować z przedstawicielami Krajowych Punktów Kontaktowych programów europejskich i Komisji Europejskiej na temat możliwości finansowania polsko-niemieckich projektów badawczych w ramach Programu Ramowego Unii Europejskiej „Horyzont 2020“. Tematem przewodnim konferencji są interdyscyplinarne badania z zakresu klimatu, środowiska i energii oraz nauk humanistycznych, społecznych i ekonomicznych.

Konferencja nie jest otwarta dla publiczności. Zapraszamy przedstawicieli mediów. 

Konferencja rozpocznie się w czwartek, 24 maja o godz. 13.15 w Sali Senackiej w Budynku Głównym Viadriny przy ulicy Große Scharrnstraße 59 panelem na temat finansowania wspólnych projektów badawczych ze środków unijnych. Bjanka Bethke, koordynatorka programu COST w Niemieckiej Agencji Kosmicznej (DLR) oraz Katarzyna Walczyk-Matuszyk, zastępca dyrektora ds. innowacji w Krajowym Punkcie Kontaktowym PR „Horyzont 2020“ przedstawią pierwszy Europejski Program Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych „COST“ oraz program partnerski instytucji badawczych „Twinning“.

W piątek, 25 maja o godz. 11.30 konferencję zakończy dyskusja z udziałem Corinny Amting z Agencji Wykonawczej ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej (REA) oraz doświadczonych opiniodawców wniosków projektowych programu „Horyzont 2020“ na temat „best practices“ ewaluacji projektów badawczych finansowanych przez europejski program ramowy. Dyskusja odbędzie się w Małej Auli Collegium Polonicum w Słubicach, ul. Kościuszki 1.

Konferencję organizuje Biuro ds. Projektów Europejskich Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Polonicum w Słubicach i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym. Konferencja jest finansowana przez „EU-Kompetenznetzwerk der Brandenburgischen Hochschulen”.

Program i szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.forschung.europa-uni.de/de/node/14561

Dodatkowych informacji udziela:
Uniwersytet Europejski Viadrina
Dział Public Relations
tel.:  +49 (0)335 5534 4515
e-mail: presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de