Banner Collegium Polonicum

Nowa publikacja o historii regionalnej – Nowa Marchia – prezentacja w Collegium Polonicum w Słubicach

23 maja 2018 o godz. 19:00 dr Andrzej Talarczyk (Uniwersytet Szczeciński) zaprezentuje w Collegium Polonicum (sala nr 13) polsko-niemiecki tom zbiorowy „Historyczna Nowa Marchia w historiografii, kulturze, sztuce i architekturze – wczoraj, dziś i jutro”.

Historyczna Nowa Marchia, rozciągająca się niegdyś na wschód od Odry na terenach dzisiejszego województwa lubuskiego oraz zachodniopomorskiego, jest bardzo słabo znana zarówno Polakom jak i Niemcom. W prezentowanej publikacji zebrane zostały artykuły o historii tego regionu w okresie jego przynależności do Niemiec oraz do Polski.

Dyskusję poprowadzi dr Jan Musekamp (Viadrina i Instytut historii stosowanej). Prezentacja i dyskusja odbędą się w języku polskim i niemieckim.

Organizatorzy:
Instytut historii stosowanej – społeczeństwo i nauka w dialogu
Ekumeniczne Centrum Europejskie
Uniwersytet Europejski Viadrina
Rada Krajowa Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych RO w Warszawie

Informacji udziela: Magdalena Abraham-Diefenbach, Instytut historii stosowanej, m.abraham@instytut.net