Banner Collegium Polonicum

„Specjalistyczny język polski – język z przyszłością” – międzynarodowa konferencja na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach

Ponad 60 naukowców, dydaktyków i nauczycieli języka polskiego z Polski, Niemiec i Belgii spotka się w piątek, 8 czerwca i w sobotę, 9 czerwca br. na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą i w Collegium Polonicum w Słubicach. Wezmą oni udział w IV Międzynarodowej Konferencji „Specjalistyczny język polski – język z przyszłością”.

W referatach, grupach dyskusyjnych i roboczych uczestnicy konferencji zaprezentują i przedyskutują metody i sytuację języka polskiego w szkołach i na uczelniach, zajmą się zagadnieniami związanymi z dydaktyką specjalistycznych tłumaczeń ustnych i pisemnych oraz kompetencjami nauczycieli. Dr Thomas Vogel w swym wystąpieniu w piątek, 8 czerwca o godz. 15:40 przedstawi kursy językowe w centrach języków obcych i szkołach wyższych. O godz. 15:50 André Lindemann, Przewodniczący Federalnego Związku Tłumaczy, zreferuje sytuację specjalistycznych tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Konferencja skierowana jest do specjalistów zajmujących się kształceniem językowym.
Językiem konferencji będzie język polski i niemiecki.
Opłata konferencyjna wynosi za jeden dzień 20 euro, za dwa dni 30 euro.

Program i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo pod adresem:
https://www.sz.europa-uni.de/de/lektorate/polnisch/Konferenz

Przedstawicieli mediów zapraszamy serdecznie w piątek, 8 czerwca, do Collegium Polonicum w Słubicach, ulica Kościuszki 1, a w sobotę, 9 czerwca, do budynku im. hrabiny Dönhoff (GD), Europaplatz 1.

Od 2015 roku Uniwersytet Europejski Viadrina i Uniwersytet Techniczny we współpracy z Federalnym Związkiem Nauczycieli Języka Polskiego organizują odbywające się raz w roku naprzemiennie we Frankfurcie nad Odrą i w Darmstadt konferencje skierowane do nauczycieli języka polskiego jako języka obcego/drugiego lub języka kraju pochodzenia. W tym roku konferencja dofinansowana została przez Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów.

Dalszych informacji udziela:
Europa-Universität Viadrina
Abteilung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Tel.: +49 (0)335 - 5534 4515
presse@europa-uni.de
www.europa-uni.de