Banner Collegium Polonicum

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/19 w Collegium Polonicum w Słubicach

W czwartek, 18 października 2018 o godz. 12:00 rozpocznie się uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2018/19 w Collegium Polonicum w Słubicach. Nowy rok akademicki zainauguruje prof. Tadeusz Wallas, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wspólnie z nowo wybraną Prezydent Viadriny prof. Julią von Blumenthal. Wykład inauguracyjny „Zagrożenia dla demokratycznych standardów we współczesnej Europie” wygłosi prof. Magdalena Musiał-Karg, Prodziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM. W trakcie uroczystości odbędzie się uroczyste pasowanie na studentów reprezentantów kierunków studiów prowadzonych w Collegium Polonicum w Słubicach. W uroczystości wezmą udział władze obu partnerskich uczelni Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą oraz zaproszeni goście.

W tym roku akademickim w Collegium Polonicum naukę rozpoczynają studenci i studentki  prawa (polsko-niemieckich studiów prawniczych), kulturoznawstwa spec. komunikacja międzykulturowa (studia II stopnia)  oraz filologii ze specjalnością filologia germańska (studia I stopnia). Collegium Polonicum wyróżnia bardzo duże umiędzynarodowienie – około 30% studentów to obcokrajowcy.

Tego dnia po drugiej stronie Odry na Uniwersytecie Europejskim Viadrina o godz. 15:30 w sali Auditorium Maximum przy ul. Logenstraße 4 odbędzie się uroczystość objęcia funkcji prezydenta przez nowo wybraną Prezydent uczelni  prof. Julię von Blumenthal. W uroczystości  wezmą udział władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: Rektor prof. Andrzej Lesicki wraz z Prorektorami: prof. Bogumiłą Kaniewską, prof. Beatą Mikołajczyk, prof. Tadeuszem Wallasem oraz prof. Markiem Nawrockim.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina od lat prowadzą udaną transgraniczną współpracę i aktualnie wspólna grupa ekspertów pracuje nad projektem pod nazwą „European New School for Digital Studies”.