Banner Collegium Polonicum

Prezydentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina wygłosiła przemówienie inauguracyjne

W czwartek, 18 października br. odbyła się uroczystość objęcia przez prof. dr Julię von Blumenthal funkcji Prezydentki Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W swoim przemówieniu inauguracyjnym prof. dr Julia von Blumenthal podkreśliła przede wszystkim znaczenie Viadriny w obliczu aktualnych wyzwań, przed którymi stoi Europa: „Viadrina jest miejscem, w którym otwartość i tolerancja są oczywiste, w którym formułowane i dyskutowane są idee odnośnie przyszłości Europy i które inspiruje do przecierania całkiem nowych szlaków. Viadrina ma wpływ na społeczność uniwersytecką, na miasto i na Europę.”

Prezydentka Viadriny podkreśliła także znaczenie współpracy ze swoim najbliższym uniwersytetem partnerskim, czyli Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu: „W obliczu naszej wspólnej historii i zbrodni, które Niemcy popełniły na Polsce, nie jest to oczywiste. Wszyscy powinniśmy doceniać to, jak dalece w Europie zaszliśmy drogą pojednania i pokojowego współżycia i zdecydowanie sprzeciwiać się wszelkim formom wykluczenia“.

W swoim przemówieniu Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. dr Andrzej Lesicki nawiązał do słów Prezydentki: „Uniwersytet Europejski Viadrina z naszym wspólnym Collegium Polonicum jest z definicji miejscem transnacjonalnym, które każdego dnia jest kształtowane przez atmosferę wspólnoty i dialogu.“

W imieniu Kraju Związkowego Brandenburgia nową Prezydentkę powitała Dr Ulrike Gutheil, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki, Badań i Kultury: „Julia von Blumenthal posiada bogate doświadczenie i kompetencje naukowe na płaszczyźnie narodowej i międzynarodowej, a jako wieloletnia dziekan dużego humanistycznego wydziału doskonale zna zalety interdyscyplinarnej współpracy, która charakteryzuje także Viadrinę.“

„Viadrina jest uniwersytetem, który kształci przyszłość Unii Europejskiej. Cieszę się, że wspólnie będziemy rozwijać nie tylko ideę europejską, ale także nasz region“. – powiedział nadburmistrz Frankfurtu nad Odrą René Wilke odnośnie dobrej współpracy między miastem a uniwersytetem. Członkowie frankfurckiej Rady Miasta specjalnie przesunęli obrady, by móc uczestniczyć w uroczystości.

Na zakończenie Przewodniczący Samorządu Studenckiego AStA, Georg Gauger, wręczył nowej Prezydentce upominek powitalny i powiedział „Wsparcie, jakiego doświadczamy ze strony władz uczelni, nie jest oczywiste. Inne samorządy studenckie bardzo nam tego zazdroszczą“.

9 maja 2018 Senat Uniwersytetu Europejskiego Viadrina jednogłośnie wybrał prof. dr Julię von Blumenthal na nową Prezydentkę uczelni. Urodzona w Marburgu politolożka swój nowy urząd objęła 1 paźdzdziernika 2018. Wcześniej prof. dr Julia von Blumenthal piastowała stanowisko dziekana Wydziału Kulturoznawstwa, Socjologii i Pedagogiki na Uniwersytecie im. Humboldta w Berlinie. Prof. Julia von Blumenthal zastąpiła na stanowisku prof. dr Stephana Kuderta, który kierował uniwersytetem od 1 stycznia do 30 września, po tym, jak prof. dr Alexander Wöll złożył rezygnację ze stanowiska prezydenta z końcem 2017 r.