Banner Collegium Polonicum

Wykład w Collegium Polonicum w Słubicach: Między modernizmem a architekturą narodową. Projekty architektoniczne i urbanistyczne w Poznaniu i Frankfurcie nad Odrą w dwudziestoleciu międzywojennym

Serdecznie zapraszamy w czwartek, 06 grudnia br. o godz. 18:00 do małej auli Collegium Polonicum na wykład i rozmowy z prof. dr. Paulem Zalewskim (Uniwersytet Europejski Viadrina) i dr. Szymonem Piotrem Kubiakiem (Muzeum Narodowe w Szczecinie) z okazji 100. rocznicy powstania II RP. Będzie to także finisaż wystawy architektury i po wykładach zapraszamy na zwiedzanie wystawy we Frankfurcie nad Odrą wraz z przewodnikiem.

Organizatorami są Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytet Europejski Viadrina we Frankfurcie nad Odrą).

Wykłady są częścią Projektu 1918 ZAPOMNIANA GRANICA

O projekcie:
Wraz z odzyskaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku i ustanowieniem granicy z Niemcami rozpoczął się nowy rozdział w historii polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Ówczesna, licząca 2 tysiące kilometrów, granica stanowi ważny element historii stosunków polsko-niemieckich oraz jest tak samo ważnym miejscem wspomnień.

Dziś granica ta i jej przebieg popadły w dużej mierze w zapomnienie. Dzięki projektowi „1918. Zapomniana granica” to miejsce wspomnień ma znów zostać przywrócone pamięci, poprzez spotkania, wystawy, publikacje, podróż studyjną i międzynarodową konferencję.

Granica ta uosabia wiele aspektów, jest wyrazem i symbolem trudnego sąsiedztwa dla obu krajów w okresie dwudziestolecia międzywojennego naznaczonym powstaniami i plebiscytami. Ponadto miała ona duży wpływ na życie codzienne, badania naukowe oraz poszukiwania narodowej architektury po jej obu stronach, np. w Poznaniu czy Frankfurcie nad Odrą.

Warto się nad nią pochylić, gdyż zdążyliśmy się już do tego przyzwyczaić, by jako początek polsko-niemieckiego sąsiedztwa postrzegać rok 1945. Przez co jednak zbyt płytko zgłębiamy historię. Dopiero gdy spojrzymy wstecz na minione 100 lat, uzmysłowimy sobie, jak wielkim cudem jest to, że Polska i Niemcy pielęgnują dziś owocne sąsiedztwo w Europie.

www.1918-2018.eu